Το ψηφιακό κράτος σε αριθμούς (γράφημα)

Έως τις 4 Αυγούστου, στο gov.gr είχαν γίνει 5.486.580 επισκέψεις και είχαν εκδοθεί 2.791.356 άυλες συνταγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αποτυπώνονται στο γράφημα

ΑΠΕ