Ερώτηση Βελόπουλου για τη συνέχιση του Φράγματος Νεστορίου – Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν έχει υποβληθεί πρόταση για την κατασκευή φράγματος!

Η κατασκευή του φράγματος του Νεστορίου, του αρδευτικού δικτύου και του υδροηλεκτρικού εργοστασίου θα επιφέρει τεράστια οφέλη στο Νομό Καστοριάς, γιατί θα αρδεύσει 3.500 στρέμματα σε μια ακριτική περιοχή, που βρίσκεται 500 μέτρα από τα σύνορα και που όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτή είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Θα επιφέρει, επίσης, ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην περιοχή, ο οποίος αποτελεί σταθερή και αμετάβλητη αξία στην οικονομία της χώρας. Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν ότι, το έργο δεν θα ολοκληρωθεί, καθώς, η εταιρεία που το ανέλαβε, ζήτησε τη λύση της σύμβασης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για την αποπεράτωση του φράγματος του Νεστορίου, ως άνω, το οποίο όταν  ολοκληρωθεί,  θα  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  της  γεωργίας  και  της  κτηνοτροφίας  στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καστοριάς;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Του:                 Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς:

Τον κ . Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τον κ . Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ:           «Συνέχιση του Φράγματος Νεστορίου»

————————————————————–

ᾹΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην  Ερώτηση  με  Α.Π.  6970/1-6-2020

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 6970/1-6-2020 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυρ. Βελόπουλου   με   θέμα: «Συνέχιση   του   Φράγματος   Νεστορίου»   στο   πλαίσιο   των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:

Όπως  προκύπτει  από  τα  τηρούμενα  στοιχεία  των  υπηρεσιών  του  Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν έχει υποβληθεί πρόταση για την κατασκευή φράγματος, αρδευτικού δικτύου και υδροηλεκτρικού Εργοστασίου στο Νεστόριο της Καστοριάς.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε πως για την ένταξη νέου έργου απαιτείται η υποβολή πρότασης από τον αρμόδιο φορέα, εν προκειμένω από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά την ένταξη νέου έργου στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αυτή υποβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης (Υπουργεία, Περιφέρειες) μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και αξιολογείται με βάση την ισχύουσα, κατά το έτος σύνταξης, εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, η πρόταση υποβάλλεται από τον φορέα  πρότασης  στην  αρμόδια  Διαχειριστική  Αρχή,  η  οποία  αφού  αξιολογήσει  τη συμβατότητα με τους στόχους του Προγράμματος και το κανονιστικό πλαίσιο, εκδίδει τη σχετική πρόσκληση και απόφαση ένταξης πράξης του έργου.

Ο    Υπουργός

Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης

Τι ανακοίνωσε ο Μάκης Βορίδης για τα φράγματα Νεστορίου και Διποταμίας και για το αρδευτικό Γέρμα

Ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή για τη συνέχιση του Φράγματος Νεστορίου

κοινοποίηση

shares