Δήλωση του Τάσου Ξανθόπουλου για την επιλογή του ως διευθυντής Πρωτοβάθμιας Καστοριάς

Μετά την πολύ τιμητική επιλογή μου στη θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, σε μια εποχή ιδιαίτερα απαιτητικών προκλήσεων για την εκπαίδευση, θα συνεχίσω με ήθος και υψηλό επαγγελματισμό να υπηρετώ τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, τους γονείς τους και, φυσικά, τους συναδέρφους μου εκπαιδευτικούς, το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτουν τα σχολεία μας.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση στη Δυτ. Μακεδονία