Καστοριά

Νέες προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις σε Στερεά και Καστοριά

Στην προκήρυξη νέων προσκλήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο στου Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν προχωρήσει κάποιες Ομάδες Τοπικής Δράσης της χώρας. Έτσι, μετά το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (η 2η πρόκληση έχει ήδη λήξει), στη δημοσίευση 2ης πρόσκλησης προχώρησαν ο Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) και η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ. Ειδικότερα, σε εξέλιξη είναι έως και τις 30 Σεπτεμβρίου η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΟΑΣΕ ΑΑΕ. Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτης, τη ΔΕ Γραβιάς και τη ΔΕ Παρνασσού του Δήμου Δελφών, καθώς και την ΤΚ Οίτης και την ΤΚ Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων.

Καστοριά

Στη δημοσίευση 2ης πρόσκλησης προχώρησε και η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ. Σε αυτήν τη δεύτερη προκήρυξη των ιδιωτικού χαρακτήρα πράξεων, περιλαμβάνονται 14 υποδράσεις, με τις οποίες (ενδεικτικά) ενισχύονται οι επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών, οι δασοκομικές τεχνολογίες, οι συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό, οι συνεργασίες φορέων για την ανάπτυξη τοπικών αγορών κ.ά. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ θα είναι δυνατή κατά το διάστημα από τις 26 Αυγούστου και ώρα 13:00, έως τις 26 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

mirmidones.gr

Back to top button