Καστοριά

Συνεχείς οι παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΚ στα χωριά (φωτογραφίες)

Συνεχείς και καθοριστικές παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΚ για τη φροντίδα της καθημερινότητας σε όλες τις περιοχές του Δήμου Καστοριάς.

  • Κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων υδάτων στη Μεσοποταμία
  • Αντικατάσταση αγωγού στον Κρανιώνα Κορεστείων
  • Καθαρισμός υδατοδεξαμενών σε Κλεισούρα, Λιθιά και Μεταμόρφωση
  • Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κολοκυνθούς – Μεσοποταμίας
  • Αναβάθμιση και βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων της Πενταβρύσου
  • Εργασίες στο αποχετευτικό δίκτυο του Υψηλού
  • Καλλιέργεια πηγών, υδρομάστευση για την ενδυνάμωση της πίεσης Μελισσότοπου
  • Εργασίες για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στη Μεταμόρφωση
  • Καθαρισμός πρανών και κατασκευή φρεατίου στην Ιεροπηγή

Back to top button