Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας για προσλήψεις τακτικού προσωπικού

Τη διαδικασία της έκτακτης συνεδρίασης δικαιολογεί η καταληκτική ημερομηνία των 2 θεμάτων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10,  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Αυγούστου 2020, ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 16:00,  με θέματα:

1: Έγκριση Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

2: Έγκριση Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους 2021

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Τη διαδικασία της έκτακτης συνεδρίασης δικαιολογεί η καταληκτική ημερομηνία των θεμάτων.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ευφροσύνη Ντιό

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας – 10 θέσεις στην Καστοριά (ειδικότητες)

520 νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

κοινοποίηση

shares