Προαιρετική ενίσχυση για την αποπληρωμή του τέμπλου του Αγίου Νικάνορα (δήλωση)

Προαιρετική Οικονομική Ενίσχυση για την αποπληρωμή του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος Καστοριάς

 Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει με μηνιαία σταθερή οικονομική συνδρομή των πέντε ευρώ ( 5 € )  ή με οποιοδήποτε ποσό, για την αποπληρωμή μέρους του χρέους του τέμπλου και των Εικόνων του τέμπλου, παρακαλούμε όπως ενημερώσει την αρμόδια διαχειριστική Επιτροπή (κα Ζορμπίδου Ρεβέκα  τηλ:6972350139 και κα.Μπάρου Αικατερίνη τηλ:6946424600), συμπληρώνοντας την ακόλουθη δήλωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΔΗΛΩΣΙΣ

Όνομα:…………………………………

Επώνυμο: ……………………………

Δ/νση:………………………………….

Τηλ:……………………………………..

Καστοριά…………………………….

Προς
Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος
Χλόη –Καστοριά

Δηλώνω πως επιθυμώ να συμμετάσχω με το ποσό των 5, 00 € (πέντε ευρώ) ή το ποσό των «…………» ( ……………ευρώ) ως μηνιαία σταθερή οικον. Συνδρομή, για την αποπληρωμή του χρέους του τέμπλου και των Εικόνων του τέμπλου.

Ο /Η Δηλ……

orizontespress.gr