Δήμος Καστοριάς: Η κατάταξη των 468 υποψηφίων για την καθαριότητα στα σχολεία

Από το Δήμο Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι  έχουν αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. ΣΟΧ2/2020  ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών της αριθμ.ΣΟΧ2/2020  ανακοίνωσης του Δήμου , η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

 

 

κοινοποίηση

shares