Καστοριά

Διακοπές ρεύματος Τρίτη 8/9 και Τετάρτη 9/9


H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
ΤΡΙΤΗ 8/9
ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 10:30
ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΑΜΠΑΣ – ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΗ – Φ/Β ΑΧΘΟΦΟΡΙΔΗ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΕΒ – ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΕΡΑΙΑ VODAFON – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ.
ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 14:30
ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 07:50 ΚΑΙ ΑΠΟ 10:30 ΕΩΣ 10:50
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ – ΔΑΣΑΚΙ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ – ΟΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ – ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΗΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ – ΟΙΚΙΑ ΣΙΩΓΚΟΥ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 12:00
ΣΤΟ Δ/Δ ΧΑΛΑΡΑΣ
ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 14:30
ΣΤΟ Δ/Δ ΧΑΛΑΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΡΑΣ.
ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 13:00
ΣΤΟ Δ/Δ ΧΑΛΑΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΙΕΣ COSMOTE.

 

Back to top button