Προσληφθέντες στην καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Καστοριάς (πίνακες)

Από το Δήμο Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι  έχουν αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καθώς και οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων- προσληπτέων της αριθμ. ΣΟΧ2/2020  ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ