Σε ποια περιοχή της Καστοριάς υπάρχουν καραβίδες! (φωτογραφίες)

Εκτός από τα θαλάσσια καρκινοειδή, υπάρχουν και τα καρκινοειδή του γλυκού νερού. Η ποτάμια καραβίδα συναντάται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και σε μικρούς πληθυσμούς στη χώρα μας. Στην περιοχή μας υπήρχαν πολλές ποτάμιες καραβίδες στην περιοχή του Γέρμα, οι οποίες μετά τη δημιουργία του φράγματος, εξαφανίστηκαν. Σήμερα ένα πολύ μικρός πληθυσμός βρίσκεται στον Λαδοπόταμο στην Κορομηλιά. Το αρσενικό από το συγκεκριμένο είδος μπορεί να φτάσει έως το 18 εκ.. Η ποτάμια καραβίδα κατατάσσεται στα εκτεθειμένα είδη από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN).
ΦΟΥΙΤ 

Φωτογραφίες: Αθηνά Τσαλουκίδου