ΑγροτικάΔυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Ερώτηση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου για την αύξηση του προϋπολογισμού στα Σχέδια Βελτίωσης Δυτ. Μακεδονίας

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα, ΠΕ Φλώρινας κ. Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα και ΠΕ Καστοριάς κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση για την αναγκαιότητα αύξησης του προϋπολογισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες οι αιτήσεις των αγροτών που αφορούν το πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στην ερώτηση καταγράφεται το πρόβλημα που έχει προκύψει με την έγκριση μικρού μέρους των αιτήσεων των αγροτών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα στο μέτρο 4 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται 570 αιτήσεις φυσικών προσώπων και 25 από ομάδες παραγωγών, τη στιγμή που 357 αιτήσεις κρίθηκαν ως επιλαχούσες και δεν θα χρηματοδοτηθούν, παρά το γεγονός ότι πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια.

Επίσης, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα της στήριξης του αγροτικού τομέα, σε μια περίοδο που η παραγωγική βάση της Περιφέρειας αποδιαρθρώνεται εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης για τη βεβιασμένη και άδικη απολιγνιτοποίηση. Ως εκ τούτου, ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό η αύξηση του διαθέσιμου ποσού ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα.

Τέλος, γίνεται μνεία στην απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 να αυξήσει τον προϋπολογισμό σε μια παρεμφερή δράση -συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»- ώστε να χρηματοδοτηθούν όλοι οι επιλαχόντες αγρότες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι σε αρχική φάση δεν έτυχαν της έγκρισης του Προγράμματος.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης

Με εκτίμηση,

Οι Βουλευτές

Καλλιόπη Βέττα

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα

Ολυμπία Τελιγιορίδου

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

  ΘΕΜΑ: «Αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για τα Σχέδια Βελτίωσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Πριν από λίγες μέρες οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των ενστάσεων σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για επενδύσεις μέσω των «Σχεδίων Βελτίωσης» από αγρότες και κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα στο μέτρο 4 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, Υπο-μέτρα 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος”, υποβλήθηκαν 1.127 αιτήσεις φυσικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων (ομάδες παραγωγών).

Σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής του ΥΠΑΑΤ με αρ. πρωτ. 13849/14-12-2017 και τη τελευταία (9η) τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 312/30-1-2020, από το σύνολο των υποβληθέντων φακέλων εγκρίθηκαν μόνο 570 αιτήσεις φυσικών προσώπων και 25 αιτήσεις από ομάδες παραγωγών, ενώ 357 αιτήσεις κρίθηκαν ως επιλαχούσες (δεν θα χρηματοδοτηθούν), λόγω της κάλυψης του ποσού της προκήρυξης και του επιπέδου της βαθμολογίας μετά την αξιολόγηση αυτών, αν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις τόσο του κανονισμού της Ε.Ε., όσο και τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης. Οι αιτήσεις που δεν θα χρηματοδοτηθούν είναι άρτιες επενδυτικές προτάσεις, αναγκαίες για τη τόνωση της αγροτικής παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων.

Τέλος, 145 αιτήσεις κρίθηκαν ως απορριπτέες, μη πληρώντας τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας.

Με δεδομένη την δυσμενή κοινωνικοοικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η Δυτική Μακεδονία εξαιτίας της αποβιομηχάνισης και το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, στα πλαίσια της προσαρμογής της χώρας σε μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα και της απεξάρτησης από τη χρήση υγρογονανθράκων, είναι περισσότερο από αναγκαίο να γίνουν επενδύσεις που θα οδηγήσουν στη συγκράτηση του πληθυσμού.

Σε αυτή τη φάση ο αγροτικός τομέας, μπορεί να αποτελέσει το αντίβαρο και το πυλώνα επιβίωσης του τοπικού πληθυσμού και τη στήριξη της οικονομίας της περιοχής.

Να σημειωθεί, ότι η απολιγνιτοποίηση, εκτός από τους άμεσα και έμμεσα θιγόμενους –οι οποίοι υπολογίζονται, σύμφωνα με μελέτη των επιμελητηρίων της περιοχής και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, από 24-40 χιλιάδες άτομα- επηρεάζει όλους τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, μιας και συνδέεται με το ζήτημα της τηλεθέρμανσης, της αποκατάστασης των εδαφών, του υπεδάφους, των νερών (ύδρευση, άρδευση, αναψυχή, τουρισμός) και μια σειρά άλλων ζητημάτων που άπτονται της λιγνιτικής παραγωγής.

Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι για χάρη της εθνικής οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος, είναι κυρίαρχη εδώ και δεκαετίες η ενεργειακή δραστηριότητα στη περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες μονοδιάστατης ανάπτυξης κατά μήκος του άξονα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα, περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική παραγωγική προσπάθεια, καθιστώντας την ευάλωτη σε συνθήκες κρίσης και αποτρέποντας την ανάπτυξη άλλων ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήματος.

Γνωστό είναι επίσης τα αρνητικό ρεκόρ που κατέχει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ανεργία. Αρκεί να αναφερθεί ότι το 2013 έφτανε, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 31,6%, για να μειωθεί το 2018 στο 27% και σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις να εκτιναχτεί σε ποσοστό πάνω από 35%, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην οικονομία της περιοχής υπάρχει σημαντικό διαρθρωτικό πρόβλημα με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις .

Για το λόγο αυτό, είναι απόλυτη ανάγκη να αυξηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ, ώστε να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις και οι επενδυτικοί φάκελοι, όσων έχουν κριθεί ως «επιλαχόντες» και κατά συνέπεια «εν δυνάμει» δικαιούχοι. Να τονιστεί εξάλλου ότι το επίπεδο ωριμότητας όλων των προτάσεων είναι ακριβώς το ίδιο με αυτές που εγκρίθηκαν

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2018, σε μια παρεμφερή δράση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» υπήρξε επίσης ένας μεγάλος αριθμός επιλαχόντων (314) στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι σε αρχική φάση δεν έτυχαν της έγκρισης λόγω συγκεκριμένων οικονομικών όρων. Ωστόσο, το Υπουργείο προέβη στην αποδοχή και ένταξη όλων των αιτήσεων, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση της δράσης, ακριβώς για να προωθήσει ένα πρόγραμμα ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό πληθυσμό και τους νέους της περιοχής.

Επειδή η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει δομικά προβλήματα στο παραγωγικό της μοντέλο, που επηρεάζουν σοβαρά την ανεργία,

Επειδή, εν όψει της απολιγνιτοποίησης, είναι αναγκαίο να προωθηθούν και να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν άλλους τομείς της οικονομίας,

Επειδή οι επιλαχόντες φάκελοι πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να στηρίξει έμπρακτα την πληττόμενη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αυξάνοντας το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος για τα Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να χρηματοδοτηθούν όλοι οι επιλαχόντες δικαιούχοι;

Οι ερωτώσες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη

Πέρκα Θεοπίστη

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Back to top button