Σειρά φωτογραφιών από το “Proteas Open 2020” και τα τελικά ταμπλό όλων των κατηγοριών

Φωτογραφική αναδρομή στο δεκαήμερο του “Proteas Open 2020” που ολοκληρώθηκε μα επιτυχία, καθώς και τα τελικά ταμπλό όλων των κατηγοριών

 

Τα ταμπλό όλων των Κατηγοριών