Μεγάλος σταυρός να στηθεί στον Γέρμα (φωτο)

Στη βουνοκορφή Κουκούλι
Ο επισκέπτης του χωριού Γέρμας”, βλέπει στα δεξιά του, και 3-4 χιλιόμετρα πριν φθάσει σε αυτό, μία εντυπωσιακή βουνοκορφή με πυραμοειδές σχήμα. Στην κορυφή αυτή, που λόγω της παράξενης μορφής της έλαβε την ονομασία Κουκούλι, κάποιος ευσεβής χριστιανός τής περιοχής τοποθέτησε προσφάτως έναν μεγάλο μεταλλικό Σταυρό.
Επειδή όμως ο Σταυρός αυτός είναι δυσδιάκριτος από τον δημόσιο δρόμο, ένεκα της σχετικώς μεγάλης απόστασης που υπάρχει μεταξύ τους, πολλοί ρέκτες Γερμανιώτες σκέπτονται να τον αντικαταστήσουν με έναν πολύ μεγαλύτερο Σταυρό, που θα διαλαλεί τη μεγάλη ευσέβεια και τον αγνό πατριωτισμό όλων των κατοίκων τού ευλογημένου χωριού τους. Αναμένουμε με λαχτάρα την τοποθέτηση τού εν λόγω ευμεγέθη Σταυρού.
Γεώργιος Τ. Αλεξίου