Αντιδράσεις των πωλητών της λαϊκής αγοράς Μεσοποταμίας για την αλλαγή τοποθεσίας (φωτο)

Στον χώρο της Εμποροπανήγυρης Μεσοποταμία συγκεντρώθηκα οι πωλητές της λαϊκής αγοράς Μεσοποταμίας, παρόντος και του προέδρου του τοπικού Μεσοποταμίας Δημήτρη
Παρασκευόπουλου, για να δουν τον νέο χώρο που καθόρισε ο Δήμος και το τοπικό συμβούλιο για την διεξαγωγή της λαϊκής από την επόμενη Δευτέρα.
Οι αντιδράσεις των πωλητών όταν αντίκρισαν το χώρο ήταν αρνητικές και θέλουν να μην μεταφερθούν εκεί, να παραμείνουν στο χώρο που βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια και ζήτησαν από τον πρόεδρο του Σωματίου Λαϊκών Αγορών Καστοριάς Σάββα Κοτανίδη να κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες για να μην μεταφερθούν εκεί.
Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι κινήσεις του Σωματίου και τι θα γίνει με τη λαϊκή της επόμενης Δευτέρας 28/9/2020.