Ευχαριστήριο της Κοινότητας Πανταβρύσου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πενταβρύσου θέλει να ευχαριστήσει θερμά τον Δήμαρχο Καστοριάς κ. Κορεντσίδη Ιωάννη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ. Τόσκο Πέτρο, τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΚ , διότι με τις αποφάσεις τους, είναι ενταγμένα χρόνια απαραίτητα και σημαντικά έργα ύδρευσης για την Κοινότητα Πενταβρύσου στο έργο που μόλις δημοπρατήθηκε με τίτλο “Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς”.
Οι εργασίες αυτές, αφενός θα βελτιώσουν σε ύψιστο βαθμό τις υποδομές ύδρευσης στο χωριό μας και αφετέρου μεταφέρουν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στα χωριά μας για ένα καλύτερο αύριο. Μόνο με τέτοιου είδους γενναίες αποφάσεις αυξάνονται οι ελπίδες διαβίωσης των νέων στα χωριά μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Περιληπτικά για την Πεντάβρυσο θα πραγματοποιηθούν άμεσα τα παρακάτω έργα :
Α. Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου με την αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων και τη δημιουργία διακριτών χώρων εγκατάστασης των αντλιών και του ηλεκτρικού πίνακα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται παράλληλα με τις παρεκβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στο φρέαρ άντλησης και λειτουργικής αναβάθμισης του κτιρίου του αντλιοστασίου, η αξιοποίηση του παράπλευρα υφιστάμενου μικρού κτιρίου εμβαδού περίπου 10,00 m2, για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα. Στο κεντρικό κτίριο σχεδιάζονται κυρίως εσωτερικές εργασίες για τη βελτίωση του χώρου εγκατάστασης των αντλητικών συγκροτημάτων ενώ διάφορες επεμβάσεις αναβάθμισης προβλέπονται και για τον περιβάλλοντα χώρο.
Β. Βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων δεξαμενών αποθήκευσης (νέας και παλαιάς) με την αναδιάταξη των βανοστασίων, πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση διακριτού χώρου για την εγκατάσταση χλωρίωσης. Με δεδομένη τη γειτνίαση της νέας δεξαμενής με χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο οι εργασίες σε αυτήν εστιάζονται κυρίως εντός του περιγράμματος του κτιρίου.
Γ. Αντικατάσταση τμήματος (με αρχή την έξοδο του αντλιοστασίου) μήκους περίπου 350 m του παλαιότερου υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού κατασκευασμένου με σωλήνες PVC Ø140, στο οποίο παρουσιάζονται συχνότατα θραύσεις. Στο τμήμα θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (MRS 10 – PE 100) ονομαστικής πίεσης 25 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø160.
Δ. Αντικατάσταση – επέκταση των αγωγών του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Πενταβρύσου συνολικού μήκους περίπου 1.200 m με σωλήνες PE 3ης γενιάς (MRS 10 – PE 100), ονομαστικής πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου Ø63.

κοινοποίηση

shares