ΔΕΥΑΚ: Διευθέτηση και καθαρισμός της τάφρου της Πολυκάρπης (φωτο πριν και μετά)

Διευθέτηση και καθαρισμός της τάφρου της Πολυκάρπης από τη ΔΕΥΑΚ, για την ομαλή διοχέτευση των όμβριων υδάτων. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται η προηγούμενη και η υφιστάμενη κατάσταση του σημείου.