Ανακοίνωση του Λυκείου Μεσοποταμίας

Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, σήμερα είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη. Στο σχολείο μας ήλθαν ο Υπεύθυνος αντιδήμαρχος παιδείας κ. Δοκόπουλος, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας κ.Βασιλειάδου, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζήσης, ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος, αντιπρόσωπος από τον Σύλλογο Γονέων, και εν συνεχεία, ο Πρόεδρος, ο Σύλλογος καθηγητών του Σχολείου μας.
Αντιπροσωπεία παιδιών εξέθεσε σε όλους τα προβλήματα και τους λόγους της κατάληψης.
Δόθηκαν οι εξηγήσεις κσι καταγράφτηκαν τα προβλήματα.
Το κλίμα ήταν συγκαταβατικό και εποικοδομητικό.
Αποφασίστηκε να καθαριστεί το σχολείο και να γίνει απολύμανση ώστε να ξεκινήσουμε αύριο.Στα παιδιά, τους γονείς και τους υπεύθυνους που βοήθησαν σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Φέτος περισσότερο από κάθε χρόνια θέλουμε την συνεργασία και την αλληλοβοήθεια.