10 εκ. ευρώ  για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τον COVID-19 – Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων

Επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δίνεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ ευρώ. Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής … Συνεχίστε να διαβάζετε το 10 εκ. ευρώ  για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τον COVID-19 – Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων.