Καστοριά: Πρόγραμμα κατάρτισης νέων αγροτών στο Κέντρο «Δήμητρα» (εκπαιδευτές – καταρτιζόμενοι – πρόγραμμα)

Πρόγραμμα κατάρτισης νέων αγροτών στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής, στο Κέντρο «Δήμητρα» στην Καστοριά. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνολικά 150 ώρες (δηλαδή 114 ώρες θεωρία και 36 ώρες πρακτική). Το πρόγραμμα κατάρτισης θα διεξαχθεί έως τις 4 Νοεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή – κατόπιν επιλογής – 13 ατόμων (δικαιούχους της πρώτης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότερα στην ΑΠΟΦΑΣΗ

 

shares