Ανακοίνωση του Σωματείου Λαϊκών Αγορών Ν. Καστοριάς

Για τα έκτακτα μέτρα στις λαϊκές του νομού Κοζάνης

‘Οσοι συνάδελφοι συμμετέχουν σε λαϊκές του Νομού Κοζάνης θα πρέπει από να κρατάνε τα 5 μέτρα απόσταση από το συνάδελφο τους, όχι τα τρία μέτρα αλλά τα πέντε, διότι ο νομός Κοζάνης μπήκε σε lockdown.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την κατανόησή τους
Σωματείο Λαϊκών Αγορών Παραγωγών & Επαγγελματιών Ν.Καστοριάς “Η Ένωση”