Ερωτήματα στον εργατολόγο Δημήτρη Μπούρλο μπορούν να υποβάλουν οι στρατιωτικοί Καστοριάς

Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ ενημερώνει τα μέλη της, ότι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν στον διακεκριμένο εργατολόγο κ. Δημήτριο Μπούρλο ερωτήματα που αφορούν εργατικά και συνταξιοδοτικά θέματα που τους απασχολούν .

Τα ερωτήματα θα συγκεντρώνονται και θα υποβάλλονται  στον κ. Δημήτριο Μπούρλο μέσω του mail της Ένωσης μας το οποίο είναι espeekas@poes.gr και κατόπιν θα διαβιβάζουμε στον ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη την απάντηση.

       Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες  να μας υποβάλλουν τα ερωτήματα τους με mail όσο το δυνατό τεκμηριωμένα και με σαφήνεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μαρινέλης

Αλχίας (ΤΠΖ)

6944857472

Ο Γεν. Γραμματέας

Ελευθέριος Καράτσογλου

Λγός (ΑΔΒ)

shares