Καστοριά: Απολυμάνετε τον χώρο σας με την εγγύηση της Omicron-3 (εικόνες-βίντεο)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

HACCPISO

Από το 2001 η omicron3 αναλαμβάνει απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες σε Καστοριά, Θεσσαλονίκη και όλη την ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας ,Ηπείρου, Θράκης και Κυκλάδων.

Επίσης η omicron3 ασχολείται με τη συμβουλευτική των προς ίδρυση αλλά και των ήδη σε λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσον αφορά τις προδιαγραφές των χώρων, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τροφίμων με επιτόπιες επιθεωρήσεις και παροχή γραπτών πλάνων ενεργειών.

Ειδικότερα η Μικροβιακή/Αντιική Απολύμανση αναφέρεται στην απομάκρυνση, αδρανοποίηση, καταστροφή επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών από χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα με την χρήση Φυσικών, Χημικών ή άλλων μέσων.

Στόχος της Απολύμανσης

  • είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου ενός χώρου, μιας επιφάνειας, ενός αντικειμένου σε αποδεκτά επίπεδα.

 Στόχος για τον Κορονοιό

  •  Μείωση ιικού φορτίου καθώς από τα μέχρι σήμερα δεδομένα η μετάδοση του απαιτεί υψηλό ιικό φορτίο

 Με το πέρας των εργασιών χορηγείται πιστοποιητικό αντιικής απολύμανσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο: 6976 996 851 ή σε συνάντηση στον χώρο σας.

Με τιμή

Για την omicron3

ΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεωπόνος Επιστήμων Τροφίμων MSc

https://www.facebook.com/watch/?v=257853235370094

https://www.facebook.com/watch/?v=264863631370008

κοινοποίηση

shares