Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς: Καμία συμμετοχή στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Ο.Λ.Μ.Ε. για τη λήψη οργανωτικών μέτρων για την απόσυρση των υποψηφιοτήτων που αφορούν τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων, ως Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς:

α) Δεν ορίζουμε κανένα μέλος του σωματείου ως μέλος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την υπ’ αρίθμ. Φ.350 /51 /139940 /E3 /14-10-2020 Υπουργική Απόφαση.

β) Καλούμε τους συναδέλφους να μη δεχτεί κανείς τον ορισμό του από τη Διοίκηση ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (Σάββατο 7/11).

γ) Δεν επικυρώνουμε τον εκλογικό κατάλογο, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003).

δ) Καλούμε τις/τους συναδέλφους, που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς και έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για το ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, το ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Μακεδονίας και το ΚΥΣΔΕ να υποβάλουν αίτηση απόσυρσης της υποψηφιότητάς τους στην υπηρεσία όπου υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22/10 και να ενημερώσουν για τις ενέργειές τους το σωματείο.

ε) Καλούμε τις/τους συναδέλφους να απέχουν καθολικά από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.