Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Καστοριάς: “Ας μην επιτρέψουμε ένα εκπαιδευτικό lockdown”

Με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων» το Υπουργείο Παιδείας, με τις Περιφερειακές Δνσεις και τις κατά τόπους Δνσεις Εκπ/σης, προχωρά στην υλοποίηση μιας ακόμη αρνητικής πράξης για τη Δημόσια Εκπαίδευση με συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς κτλ σχολικών μονάδων.

Με δεδομένα ότι: 1) Διανύουμε περίοδο πανδημίας και η αβεβαιότητα είναι στο ζενίθ. 2) Ως κλάδος διεκδικούμε 15 παιδιά σε κάθε τμήμα νηπιαγωγείου και στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Είκοσι το ανώτερο στις μεγαλύτερες τάξεις. Διεκδικήσεις που σε συνθήκες πανδημίας είναι αδήριτη ανάγκη να υλοποιηθούν για την ασφάλεια των παιδιών και εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 3) Με δεδομένο ότι η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς δοκιμάζεται και διανύει   μια πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική περίοδο, καλούμε:

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Αθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου να παγώσει κάθε τέτοια διαδικασία, πλην σχολικών μονάδων που η λειτουργία ανεστάλη προ μνημονίων ( π.χ Δ.Σ. Επταχωρίου). Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού που είναι μια πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζεται με νέες αρνητικές αποφάσεις.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις γονέων να συνεργαστούν στενά πάνω σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικό. Αφορά όλη την κοινωνία, όλο τον κοινωνικό ιστό της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς.

Ας μην επιτρέψουμε ένα εκπαιδευτικό lockdown που στην ουσία θα προστεθεί ένα κοινωνικό lockdown στην ήδη πληγωμένη περιφέρειά μας.