Διακοπές ρεύματος Δευτέρα και Τρίτη

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2020
08:00 ΕΩΣ 14:30
ΣΤΑ Δ/Δ ΑΝΘΗΡΟ – ΣΠΗΛΙΟΥ – ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΑΓ. ΗΛΙΑ – Ι. Μ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΗΡΟ ΕΩΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 27/10/2020
08:00 ΕΩΣ 11:30
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ – ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΕΩΣ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ Φ/Β ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΨΩΜΙΑΔΗ – ΟΙΚΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΑΡΒΑΝΙΔΗ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ – Φ/Β ΜΕΛΙΤΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

κοινοποίηση

shares