Καστοριά

Διακοπές ρεύματος για αύριο Τρίτη 27/10

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.

ΤΡΙΤΗ  27-10-2020

 ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 11:30 ΣΤΑ Δ/Δ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ – ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΕΩΣ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Φ/Β ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΨΩΜΙΑΔΗ – ΟΙΚΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΑΡΒΑΝΙΔΗ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ – Φ/Β ΜΕΛΙΤΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ

 Αν  οι εργασίες  τελειώσουν  νωρίτερα ,το ρεύμα θα  ξαναδοθεί  πριν από τον  χρόνο  λήξης της  διακοπής .

Για αυτό το  λόγω  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα πρέπει  να θεωρούνται ότι  έχουν  συνέχεια  ρεύμα .

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία δικτύου ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  ατυχήματος .

Back to top button