Η επιστράτευση Καστοριανών το 1940 (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες από την επιστράτευση Καστοριανών το 1940. Σε μερικές αναγνωρίζεται η τοποθεσία, το “Νησί” στο Δισπηλιό με την εκκλησία της Αναλήψεως!
Από τις προσωπικές φωτογραφίες του θείου μου Θόδωρου Παπαχρήστου
Δημήτρης Τσουρτσούλας

 

κοινοποίηση

shares