Το προφίλ του Έλληνα οδηγού σε ένα γράφημα

Το γράφημα αποτυπώνει στατιστικά στοιχεία με τις κακές οδηγικές συνήθειες και συμπεριφορές

ΑΠΕ

κοινοποίηση

shares