Πόσο μεγάλοι ποδοσφαιριστές υπήρχαν στην ομάδα μας!

Προσέχοντας τα παπούτσια που φορούν …και σε συνδυασμό με το ξερό γήπεδο …εύκολα καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλοι ποδοσφαιριστές υπήρχαν στην ομάδα μας…!
Λάζαρος ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ – Γιάννης ΔΙΝΤΣΙΚΟΣ – Παύλος ΣΙΑΝΤΣΗΣ.