Η Βλάχικη παρουσία στην περιοχή της Καστοριάς

Πρώτη γραπτή αναφορά του ονόματος «Βλάχοι» γίνεται από τον Γεώργιο Κεδρηνό το 976 μ.Χ. ο οποίος έγραψε πως ο αδελφός του μετέπειτα Βούλγαρου τσάρου Σαμουήλ σκοτώθηκε το 976 από «οδίτες Βλάχους» μεταξύ Καστοριάς και Πρεσπών «τούτων δε των τεσσάρων αδελφών Δαβίδ μεν ευθύς απεβίω αναιρεθείς μέσον Καστορίας και Πρέσπας κατά τας λεγομένας Καλάς Δρύς παρά τινων Βλάχων οδιτών»

Διαβάστε τη μελέτη “Η Βλάχικη παρουσία στην περιοχή της Καστοριάς” του Αστέριου Ι. Κουκούδη στο vlachs.gr

 

 

κοινοποίηση

shares