“Θέλεις μπάκακα γυναίκα;” Παιδιάστικο ιστόρημα παλαιών Γερμανιωτών (φωτογραφίες)

Ο Γέρμας Καστοριάς βρίσκεται μέσα σε μια ορεινή κοιλάδα, που τη διαρρέουν δύο μικρά ποτάμια, το Μουρικίσιο και το Γιαζιοβιν”. Στα ποτάμια αυτά, καθώς και στην τεχνητή λίμνη της Γιάζιας, διαβιούν πολλοί βάτραχοι, οι οποίοι όταν ζευγαρώνουν ξεκουφαίνουν τον κόσμο με τα κοάσματά τους (σ. σ. οι Γερμανιώτες τον βάτραχο τον αποκαλούν μπάκακα, που είναι ονομασία ηχοπαράγωγη απ’ τη φωνή του).

Την παλαιά εποχή κι έως το έτος 1965, περίπου, τα μικρά παιδιά του Γέρμα που ζούσαν και απασχολούνταν όλο το καλοκαίρι στην ύπαιθρο του χωριού τους, όταν άκουγαν τ’ αναφερόμενα κοάσματα των βατράχων στα δυο ποταμάκια, ρωτούσαν τις μητέρες τους: “Γιατί, μάνα, οι βάτραχοι φωνάζουν τόσο δυνατά;” και αυτές απαντούσαν: “Συνομιλούν μεταξύ τους και λένε τα εξής”:

1η συνομιλία των βατράχων.

− Θέλεις, μπάκακα, γυναίκα;

−      Θέλω, θέλω, θέλω, θέλω.

− Πεθερό και πεθερά;

− Ούτατα, ούτατα, ούτατα.

2η συνομιλία των βατράχων

− Άιντε, μπάκακα, να σκάψουμε τ’ αμπέλ’.

− Δεν μπορώ, κρυώνω, έχουν χιόνια τα βουνά.

− Άιντε, μπάκακα, να πάμε να τρυγήσουμε.

− Έρχομαι κι εγώ και τα παιδιά μ’.

Σημείωση: Η καταγραφή και το σκίτσο έγιναν στον Γέρμα από τον Γιώργο Τ. Αλεξίου τον Ιούλιο του 2015

Η λίμνη του Γέρμα, όπου ζουν πολλά βατράχια.
Βραχώδης κοίτη στο ρέμα
περιοχής “Κοκκινονέρι” Γέρμα.

Λίμνη της Γιάζιας Γέρμα.
Μερική άποψη της ανατολικής όχθης.
Ένα απ’ τα λεγόμενα “καζάνια”
στο ρέμα περιοχής “Κοκκινονέρι”.

 germaskastorias.blogspot.com