Αστικό ΚΤΕΛ: Έκτακτη αλλαγή δρομολογίων

Έκτακτη αλλαγή δρομολογίων Σάββατο 7/11/2020 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα της Κυριακής .
Κυριακές και αργίες δε θα πραγματοποιούνται δρομολόγια .
Δευτέρα 9/11/2020 θα πραγματοποιηθούν όλες η γραμμές ανά 1 ώρα μέχρι της 14:00 όπως τις καθημερινές και το απόγευμα ανά 2 ώρες μέχρι τις
18:00.
Από Τρίτη 10/11/2020 θα πραγματοποιείται το πρόγραμμα της Κυριακής με τελευταίο δρομολόγιο 18:00 για Μανιάκοι – Μεσοποταμία .
Επιπλέον θα δρομολογούνται αστικά από Κορομηλιά 7:35 και από Κεφαλαρι 8:00 με επιστροφή στης 13:00 από αφετηρία .
Το παραπάνω πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι τις 29/11/2020.