Ελλάδα

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Οδηγίες για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των κατοικιών για τις οποίες σχεδιάζεται η υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι οι δύο επιθεωρήσεις (πριν την ένταξη και μετά την ολοκλήρωση των έργων) θα πρέπει να διενεργούνται από διαφορετικούς επιθεωρητές, καθώς και ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), αν συντρέχει λόγος τροποποίησης, δεν είναι υποχρεωτική δηλαδή η έκδοση νέου.

Συγκεκριμένα, εφόσον είναι αναγκαίο να γίνει τροποποίηση των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α., δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr, χωρίς να απαιτείται ανάκληση του Π.Ε.Α. Η λειτουργία τροποποίησης θα ενεργοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου. Οδηγίες για τη διαδικασία τροποποίησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του buildingcert.gr. Η προαναφερθείσα διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και σε οποιοδήποτε εν ισχύ Π.Ε.Α. κατοικιών, ανεξαρτήτως λόγου έκδοσης που έχει εκδοθεί με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

Το ΥΠΕΝ τονίζει ακόμη ότι:

– Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που αναλαμβάνουν την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης του σεναρίου εξοικονόμησης, θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά και εκ των προτέρων, την ενεργειακή έκβαση από την επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων για να διασφαλίζεται η επίτευξη του απαιτούμενου στόχου.

– Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση, που προτείνεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο ως εξής:

* Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, καθώς και για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ Π.Ε.Α.

* Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

– Σε κτίρια υφιστάμενης ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.

Ο έλεγχος για την απόδοση του ενεργειακού premium +10%, διενεργείται κατά την υποβολή της αίτησης, όπου και ελέγχεται η δυνητική κατάταξη της πρότασης βελτίωσης του Α’ Π.Ε.Α. Εφόσον, προβλέπεται αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται το ενεργειακό premium +10%. Εάν δεν προβλέπεται, δεν προστίθεται ενεργειακό premium ακόμα και εάν κατά τον έλεγχο του Β’ Π.Ε.Α, επιβεβαιωθεί η αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία.

– Εφόσον ο προτεινόμενος συνδυασμός παρεμβάσεων περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, τότε, πρέπει να καταχωρισθεί υποχρεωτικά και σενάριο παρεμβάσεων χωρίς το φωτοβολταϊκό.

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, είναι επιλέξιμη, μόνον εάν με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας η κατοικία αναβαθμίζεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτίρια αρχικής κατάταξης από Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ).

ΑΠΕ

Back to top button