ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Μία θέση στην Καστοριά

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 115 ατόμων για τις ανάγκες της απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020. 1 θέση στην Καστοριά.

Προκήρυξη

kozan.gr