Καστοριά

Απάντηση Π. Θεοδωρικάκου σε ερώτηση Κ. Βελόπουλου για τη σήραγγα της Κλεισούρας

«Κατασκευή της σήραγγας της Κλεισούρας στη Δυτική Μακεδονία»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου «prlogos.gr», στις 16/10/2019, η σήραγγα της Κλεισούρας έχει χαρακτηριστεί ως ένα «ανταποδοτικό έργο, με πολλά οφέλη για όλη την περιφέρεια» και για τον λόγο αυτό, έχει κριθεί, εδώ και χρόνια, απαραίτητη η κατασκευή του. Συγκεκριμένα, «θα συνδέσει την Καστοριά με την Εορδαία και το Αμύνταιο, θα συντελέσει στην γρηγορότερη πρόσβαση στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, όπως και τον τουρισμό της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο, που θα κοστίσει 70 εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του, εφόσον εγκριθεί, θα διαρκέσει 28 με 31 μήνες».

Η αναγκαιότητα του άνω έργου τονίζεται, επίσης, σε δημοσίευμα του ιστότοπου «alphafm.gr». Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται ότι: «το έργο αυτό είναι έργο «Σημαία» για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, είναι ένα καθαρά περιφερειακό, αναπτυξιακό έργο, το οποίο συνδέει δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας με αντίθετα χαρακτηριστικά: την Πτολεμαΐδα, που είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας με υποβαθμισμένο περιβάλλον, και την Καστοριά, που είναι το τουριστικό κέντρο της περιφέρειας μας με το καλύτερο φυσικό περιβάλλον».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προχωρήσετε στην κατασκευή της άνω αναφερόμενης σήραγγας της Κλεισούρας, ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία της ευρύτερης περιοχής και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των περιοίκων, ιδίως της Καστοριάς, οι οποίοι, επιτέλους, θα αποκτήσουν δι’ αυτού απρόσκοπτη πρόσβαση προς το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10045/24-09-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Κατασκευή της σήραγγας της Κλεισούρας στη Δυτική Μακεδονία», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ως προς το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. τρέχοντος έτους, έχει προγραμματισθεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πόσο, αντίστοιχο με το προηγούμενο έτος, ύψους 5.670.000,00 € για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών της και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία, προέβη σε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των Περιφερειών της Χώρας, με σκοπό τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του ιού.

Συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 18169/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: Ψ4ΑΛ46ΜΤΛ6-4ΨΣ), 22195/07­04-2020 (Α.Δ.Α.:Ψ6ΗΖ46ΜΤΛ6-ΦΘΓ), 22966/10-04-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΟΑΑ46ΜΤΛ6-2ΓΚ), 23598/14-04-2020 (Α.Δ.Α.: Ψ74Ω46ΜΤΛ6-Σ5Ε), 30939/22-05-2020 (Α.Δ.Α.: 943346ΜΤΛ6-26Τ) και 36378/12-06-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΛ2Μ46ΜΤΛ6-Β7Α) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε ποσό ύψους 14.320.000,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας, εκ του οποίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ποσό ύψους 280.000,00 €.

Σας διαβιβάζουμε τέλος, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 139791/05-10-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ: Σήραγγα Κλεισούρας στη Δυτική Μακεδονία.

ΣΧΕΤ.:α) Το υπ’άριθμ.Πρωτ.: 62748/30-9-2020 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Η Νέα Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη τον κ. Κασαπίδη Γεώργιο αναλαμβάνοντας από 01 Σεπτεμβρίου του 2019 αποφάσισε να προχωρήσει στην κατασκευή της Σήραγγας της Κλεισούρας, ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία της ευρύτερης περιοχής και προχώρησε σε μια σειρά από Ενέργειες που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου. Αναλυτικά Αναφέρουμε:

  1. Την υπαριθμ. 241/16-10-2019 (ΑΔΑ: Ω35Ψ7ΛΨ-Ρ3Φ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με Θέμα: Υποβολή πρότασης στον Άξονα 7, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαίδας: Τμήμα Ρέμα Κώτουρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», Προϋπολογισμού 70.000.000,00 €.
  2. Την υπ’αριθμ. Απόφαση 304/8-11-2019(ΑΔΑ:ΩΩΡΒ7ΛΨ-ΖΩΩ) Περιφερειακού

Συμβουλίου με θέμα:Ένταξη του Έργου στους ΚΑΠ που αφορά την χρηματοδότηση της Αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς- Πτολεμαίδας: Τμήμα Ρέμα Κώτουρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», Προϋπολογισμού 190.000,00 €.

  1. Την υπ’αριθμ. 1640/25-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΗ37ΛΨ-ΥΣΓ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο: «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό», Προϋπολογισμού 80.000.000,00 €.
  2. Την υπ’αριθμ. Απόφαση 164/1-7-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΩ97ΛΨ-Ω32) Περιφερειακού Συμβουλίου με Θέμα: Κήρυξη Αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαίδας: Τμήμα Ρέμα Κώτουρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».
  3. Το υπ’αριθμ. 403/20-7-2020 τ’Δ ΦΕΚ που αφορά την δημοσίευση της Απόφασης «Κήρυξη ως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου: Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαίδας: Τμήμα Ρέμα Κώτουρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».
  4. Την από 24/9/2020 Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κου Γεωργίου Κασαπίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κου Δημητρίου Σαββόπουλου, του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας, του Προϊσταμένου του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καστοριάς, του Προϊσταμένου Έργων ΠΕ Καστοριάς, της Προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων, καθώς επίσης και της κ. Κουρουμλή Ουρανίας Δ/ντρια Μελετών και της κ. Θωμαϊδου Αυγερινής της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  5. Στη Σύσκεψη αυτή καταρτίστηκε το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο θα αποσταλεί για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο Οκτώβριο σύμφωνα με την οποία η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θα αναλάβει να δημοπρατήσει και να επιβλέψει το εν λόγω έργο.

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής Σύμβασης από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη θα υποβληθεί το συντομότερο δυνατό το αίτημα ένταξης στην Διαχειριστική Αρχή ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαίδας: Τμήμα Ρέμα Κώτουρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», Προϋπολογισμού 70.000.000,00 €.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Δημήτριος Ε. Σαββόπουλος

 

Back to top button