Θεόδωρος Γκίτσος: Πώς θα συνδεθεί ο μαθητής στο webex (βίντεο)

Σύνδεση μαθητή για παρακολούθηση online μαθήματος. Πώς θα συνδεθώ ως μαθητής στην πλατφόρμα. Αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα.
Δημιουργός video Θεόδωρος Γ. Γκίτσος.