Καστοριά: Θέσεις εργασίας σε Γουνοποιητική επιχείρηση

Θέσεις εργασίας -Καστοριά. Γουνοποιητική επιχείρηση ζητάει μοδίστρες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 433 663.

κοινοποίηση

shares