Τα τοπωνύμια του Μελανθίου

Πολλά από τα τοπωνύμια του Μελανθίου έχουν Τουρκικές ονομασίες λόγω της παρουσίας των Τούρκων πριν το 1922.
ΜΕΡΖΑΛΟΥΓΑ:
ΤΟ Μερζαλουχ (στα Τουρκ.σημαινει νεκροταφείο)
Στην περιοχή αυτή οι Τούρκοι είχαν το νεκροταφείο τους.
ΤΕΡΙΝΤΕΤΕΡΕ: Βαθύ ρέμα
ΓΙΑΛΑΓΑ:Το γιαλαχ -περιοχη με καπνοχωραφα και τριφύλλια.
ΠΛΑΚΕΣ:Στον δρόμο του Νεστορίου.
Περιοχή με πολλά καπνοχωραφα.
ΓΑΒΑΓΑ: Περιοχή κοντά στο ποτάμι ,κοντά στο μοναστήρι.
Στην περιοχή αυτή του ποταμιού κάναμε μπάνιο τα παιδιά το καλοκαίρι.
ΜΑΛΕΖ:Στον δρόμο της Βυτσιστας.Εκει παλιότερα υπήρχε και νερόμυλος (χαμελαιτε)
ΚΕΡΑΜΙΤΛΙΧ: Περιοχή πάνω από την ξύλινη την γέφυρα.Ονομαστηκε έτσι γιατί είχε κοκκινόχωμα και έφτιαχναν κεραμίδια για τις σκεπές.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ: Περιοχή κάτω από το μοναστήρι κοντά στο ποτάμι.
Τόπος παραθερισμού των παιδιών για μπάνιο και ψάρεμα.
ΚΑΜΙΝΙ: περιοχή σε συνέχεια πιο κάτω από την μεγάλη στροφή.
Εκεί είχαμε και στρουγκες προβάτων.
Η περιοχή είχε και καλό κρύο νερό.
ΑΜΠΕΛΙΑ:
Περιοχή που ήταν γεμάτη με αμπέλια από την Τουρκοκρατία ακόμα.Η κάθε οικογένεια εκεί βειχε από ένα κομμάτι αμπελιού.
Τα τελευταία τρία αμπέλια ήταν
Α.Τη Κάρπονος
Β.Τη Τοχτόρ
Η.Τη Αγάπιονος
ΜΙΚΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ: Περιοχή λίγο πιο πάνω από τα αμπέλια με πολλές άγριες γκορτσιες.
ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ:
Περιοχή στον δρόμο Νεστορίου όπου ήταν οι πηγές ύδρευσης του χωριού.

Γιώργος Μουρατίδης

shares