Οι υποψήφιοι αιρετοί για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτ. Μακεδονίας 

Οριστικός πίνακας

 

 

shares