Χωρίς ρεύμα περιοχές της Καστοριάς

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αυτήν την ώρα περιοχές της Καστοριάς, όπως μας ενημερώνουν αναγνώστες του ΦΟΥΙΤ σε Ποριά, Χιλιόδενδρο, Τσάκωνη…
Ενημέρωση για την τοπική Κοινότητα Χιλιοδενδρου:
Λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ στο Δησπιλιο θα μείνει χωρίς ρεύμα η τοπική Κοινότητα Χιλιοδενδρου για διάστημα το οποίο δεν γνωρίζουνε στη ΔΕΗ, είδη τα συνεργεία της ΔΕΗ δουλεύουν ώστε να επαναφέρουν το ρεύμα
Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης είναι άγνωστος.
Λίγη υπομονή από όλους μας.
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χιλιοδενδρου Ζαρογιαννης Δημήτριος.
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το ρεύμα επανήλθε στις 18:40
 

shares