Καστοριά

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Καστοριάς

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αυτήν την ώρα περιοχές της Καστοριάς, όπως μας ενημερώνουν αναγνώστες του ΦΟΥΙΤ σε Ποριά, Χιλιόδενδρο, Τσάκωνη…
Ενημέρωση για την τοπική Κοινότητα Χιλιοδενδρου:
Λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ στο Δησπιλιο θα μείνει χωρίς ρεύμα η τοπική Κοινότητα Χιλιοδενδρου για διάστημα το οποίο δεν γνωρίζουνε στη ΔΕΗ, είδη τα συνεργεία της ΔΕΗ δουλεύουν ώστε να επαναφέρουν το ρεύμα
Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης είναι άγνωστος.
Λίγη υπομονή από όλους μας.
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χιλιοδενδρου Ζαρογιαννης Δημήτριος.
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το ρεύμα επανήλθε στις 18:40
 

Back to top button