Το Δ.Σ. της Εγνατίας Οδού Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη σήραγγα της Κλεισούρας

Προϋπολογισμού 72.100.000 €

Το Δ.Σ. της Εγνατίας Οδού Α.Ε. ενέκρινε την έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και της εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” με αντικείμενο: «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα», προϋπολογισμού 72.100.000 € (προ Φ.Π.Α).

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., που διαθέτει εμπειρία, σε ανάλογα μεγάλα οδικά έργα, θα τρέξει ακόμα πιο γρήγορα τις διαδικασίες της δημοπράτησης και της επίβλεψης κατασκευής του έργου.