Ο Μάκης Βορίδης για τις αποζημιώσεις λόγω της σφοδρής χαλαζόπτωσης του Αυγούστου σε Πτελέα και Κρανοχώρι

Η απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαυρουδή Βορίδη σε Ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής της “Ελληνικής Λύσης” – βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών και συγκεκριμένα, ροδακινοπαραγωγών της Πέλλας, καθώς και με δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου, της   17ης Αυγούστου 2020  σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε περιοχές της Καστοριάς, καθώς και της Πέλλας. Συγκεκριμένα, οι πληγείσες περιοχές βρίσκονται πέριξ του Πτελέα Καστοριάς και της Πέλλας, πέριξ των Γιαννιτσών, περιλαμβάνοντας το Αρχοντικό, την Πέλλα μέχρι και την Αξό και το Νέο Μυλότοπο Δήμου Πέλλας. Οι ροδακινοπαραγωγοί εκδήλωσαν την ανησυχία τους για ζημιές στην ποικιλία «Έβερτ» και «Άνδρος».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια τα συμπεράσματα των καταγραφών του ΕΛΓΑ (υποκαταστημάτων Βεροίας και Κοζάνης), όσον αφορά στις καταστροφές που προξένησαν οι τοπικές άνω αναφερόμενες χαλαζοπτώσεις και πότε προβλέπονται οι αποζημιώσεις των πληγέντων αγροτών αυτών των περιοχών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

 ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 9255/03-09-2020

 Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου 2020 σε καλλιέργειες (μποστάνια, φασόλια κ.λπ.) στην ευρύτερη  περιοχή της Π.Ε. Καστοριάς (κυρίως Τοπικές Κοινότητες Πτελέας και Κρανοχωρίου του Δήμου Νεστορίου) διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. έγιναν 2 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 75 δηλώσεις εκ μέρους των παραγωγών. Το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε.

Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. 1668/27-7-2011) ασφαλισμένοι θεωρούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, ενώσεις προσώπων τα οποία έχουν την κυριότητα και την εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους και έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, (Δ Κ/Ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3877/2010 (Α΄160) και έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη ειδική ασφαλιστική εισφορά.

Όσον αφορά τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις – βροχοπτώσεις – ανεμοθύελλα του Αυγούστου 2020, κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας (συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή των Γιαννιτσών κ.λπ.) διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. έγιναν 70 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 1990 δηλώσεις ζημιάς. Το έργο των εκτιμήσεων ξεκίνησε πριν την λήξη της υποβολής των δηλώσεων και ολοκληρώθηκε. Στην συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς για όλες τις ζημιές και της Π.Ε. Καστοριάς καθώς και της Π.Ε. Πέλλας. Επιπροσθέτα, στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας, προξενήθηκαν ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο (σταβλοϋπόστεγα, εγκαταστάσεις) και σε αποθηκευμένα προϊόντα, οι καταγραφές των οποίων ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).

Στη συνέχεια, οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός ΚΟΕ και οι  Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της

γεωργίας και δασοκομίας, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε.. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και της δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών και οπωσδήποτε μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης των ζημιών.

Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις, διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών.

Στο ποσοστό της ζημιάς, περιλαμβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής, (ποσοτική ζημιά ) και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμισή της, που προκαλείται «από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος του παραγωγού» καθώς και η υπολειμματική αξία .

Επιπλέον , επιδίωξη του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτητα διενέργειάς τους από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.

Κατόπιν αυτών είναι φανερό ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εκ μέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσματος και κατά συνέπεια και στο ποσό  της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής ζημιάς.

Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:

  • Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.
  • Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις.
  • Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.
  • Κοινοποιούνται τα πορίσματα (οριστικοποίησηπορίσματος).
  • Ακολουθεί τμηματικά η εκκαθάριση των ζημιών, η μηχανογράφησή τους και η καταβολή-ολοκλήρωση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς ανά την επικράτεια, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε.

Η δε καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται τμηματικά και ολοκληρώνεται για όλη τη χώρα εντός των επόμενων μηνών του νέου έτους μετά τη ζημιά.

Επομένως η κάθε διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω να χρειάζεται και το ανάλογο χρόνο, ωστόσο πολλές φορές εφόσον είναι εφικτό ο Οργανισμός καταβάλει τις  σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε ένα λογικό διάστημα, από την συγκομιδή του προϊόντος και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣΔΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ