Κατοικία στην ΕΕ: Ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής; (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικίας στην ΕΕ.

Σε 69,8% επί του συνολικού πληθυσμού ανέρχονται οι ιδιοκτήτες κατοικιών στην ΕΕ, σε αντίθεση με 30,2% που είναι ενοικιαστές.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επεξεργασμένα στοιχεία της Eurostat, από τα 27 κράτη- μέλη, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε ιδιόκτητες κατοικίες καταγράφει η Ρουμανία (95,8%), ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (91,7%), τη Σλοβακία (90,9%), τη Λιθουανία (90,3%), την Κροατία (89,7%), την Πολωνία (84,2%), τη Βουλγαρία (84,1%), την Εσθονία (81,7%) και τη Λετονία (80,2%).

Αντιθέτως, η Γερμανία με 51,1% είναι η χώρα με τους λιγότερους ιδιοκτήτες. Την Ακολουθούν οι Αυστρία (55,2%), Δανία (60,8%), Σουηδία (63,6%), Γαλλία (64,1%), Κύπρος (67,9%), Ιρλανδία (68,7%), Κάτω Χώρες (68,9%) και Λουξεμβούργο (70,9%).

Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πάνω από τη μέση με 75,4% του συνολικού πληθυσμού να ζει σε ιδιόκτητη κατοικία και 24,6% να ενοικιάζει.

 ΑΠΕ

shares