Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Καστοριά του 1809

Μεταφερόμαστε στις αρχές του 19ου αι. Η Καστοριά μετρούσε ήδη 424 έτη υποδούλωσης στους Οθωμανούς Τούρκους και έμελλε να περιμένει την απελευθέρωση για άλλα 103. Στο δεύτερο μισό του 18ου αι. η πόλη δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις αλβανικών στρατευμάτων από Βορρά τα έτη 1756, 1773 και 1774. Τα άτακτα αλβανικά σώματα είχαν μια χαλαρή οργάνωση και δρούσαν ληστρικά υπό την ανοχή της κεντρικής οθωμανικής εξουσίας, αφού θεωρητικά ήταν σύμμαχοι ως μουσουλμάνοι. Ο πρωτύτερα χριστιανικός αλβανικός λαός ήταν και ο μοναδικός στα Βαλκάνια που εξισλαμίστηκε μαζικά και χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, ήδη από τους πρώτους αιώνες της τουρκικής εξάπλωσης στα Βαλκάνια. Έτσι, οι…
Συνέχεια στο istorikakastorias.blogspot.com
ΦΩΤΟ: Το παλιό επισκοπικό μέγαρο Καστοριάς, που βρισκόταν στη θέση του σημερινού, κατασκευάστηκε το 1840 και καταστράφηκε από πυρκαγιά του 1940. Εικάζουμε ότι το προγενέστερο κονάκι του Μητροπολίτη Νεόφυτου, όπου διαδραματίζεται η ιστορία, βρισκόταν και αυτό στην ίδια θέση.

 

 

shares