Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2021 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κι ο απολογισμός του 2020

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2021 και απολογισμός του 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ_2021

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΠ – ΠΔΜ 2019_2020

shares