Διακοπές ρεύματος σε 8 περιοχές σήμερα Τετάρτη 13/1

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Τετάρτη  13/1/2021
08:00 ΕΩΣ 12:30
ΣΤΟ Δ/Δ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
11:30 ΕΩΣ 12:30
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΩΝΗΣ, ΧΟΙΡΙΣΤΑΣΙΟ ΨΩΜΙΑΔΗ, ΟΙΚΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ, Φ/Β ΜΕΛΙΤΗ Υ/Σ 20Χ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΑΡΒΑΝΙΔΗ, ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΚΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΕΩΣ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ.
5ΛΕΠΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ 11:30 ΕΩΣ 11:45 ΚΑΙ ΑΠΟ 12:30 ΕΩΣ 12:45
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΤΣΑΚΩΝΗΣ, Φ/Β, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ
12:00 ΕΩΣ 14:30
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
13:00 ΕΩΣ 14:00
ΣΤΟ Δ/Δ ΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΣΜΙΔΗ, ΗΛ/ΣΗ ΚΥΡΟΥ, Φ/Β ΜΙΧΑΙΛΙΔΗ.
 

shares