Η πανδημία ενισχύει τις οικονομικές ανισότητες – Δείτε το γράφημα

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών στην αντιμετώπιση της Covid-19

ΑΠΕ