Με μεγάλη χαρά έλαβε χώρα η συνάντηση του εκπροσώπου του προγράμματος ΚΕΘΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Παπαχρήστου με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Αθλητισμού, κ. Δοκόπουλο, καθώς και με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων, κ. Μουρατίδη, στην πόλη της Καστοριάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η μεγάλη και επιτακτική ανάγκη της έναρξης θεραπευτικών μονάδων αντιμετώπισης, νόμιμων και παράνομων, εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, δημιουργήθηκε ένα πρόσφορο έδαφος για δράσεις της Κινητής Μονάδας στο Δήμο της Καστοριάς αλλά και η δυνατότητα σταθερής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ατόμων και οικογενειών από το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο στην Κοζάνη.

Βασικός στόχος μας είναι η προσέγγιση ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξάρτησης και διαμένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, η διευκόλυνση της πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Δυτικής Μακεδονίας και η δημιουργία ενός δικτύου αντιμετώπισης εξαρτήσεων που να μην αφήνει κανένα άτομο απέξω. ‼

Κουνήσου από τη θέση σου!

 ΚΕΘΕΑ – Πολυδύναμο Κέντρο & Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας