Καστοριά

Έναρξη του προγράμματος Εκπαίδευσης Υποψηφίων Θετών Γονέων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Ξεκινάει  άμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς το 1ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υποψηφίων Θετών Γονέων (έναρξη 22 Ιανουαρίου – λήξη 23 Φεβρουαρίου)

Πρόκειται για  ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε όλα τα σχήματα υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.anynet.gr  και έχουν κριθεί κατάλληλοι από το φορέα εποπτείας.

Η επιτυχής παρακολούθησή του, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων υποψήφιων θετών και ανάδοχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων ή Θετών Γονέων στο πλαίσιο του νέου Νόμου 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της αναδοχής και της υιοθεσίας στην Ελλάδα . Η εκπαίδευση  παρέχεται δωρεάν και θα γίνει διαδικτυακά προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού .

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός Ρεσίνη Σοφία, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με Κοινωνικούς Λειτουργούς από άλλες Περιφερειακές Ενότητες, θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς ανάδοχους ή θετούς γονείς να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο που επιθυμούν να αναλάβουν, στις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών και εφήβων στη σύγχρονη εποχή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας anynet.gr  καθώς και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας –Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Καστοριάς, αρμόδια Ρεσίνη Σοφία, τηλ 2467350284


anynet.gr: Η πλατφόρμα υλοποιεί τον νόμο 4538/2018 «περί αναδοχής και υιοθεσίας». Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν μια οικογένεια στα παιδιά που την έχουν ανάγκη:

  • Με σεβασμό στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού, αλλά και στις δυνατότητες και επιθυμίες κάθε οικογένειας.
  • Με εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων παιδιών και οικογενειών, της ταχύτητας και της ισονομίας.
  • Με την συνέργεια και εποπτεία των αρμόδιων φορέων της πολιτείας.

Η ψηφιακή εφαρμογή του νέου νόμου κλείνει μια ανοιχτή πληγή που ταλάνιζε την κοινωνία επί δεκαετίες την ώρα που περίπου 2.500 παιδιά περιμένουν μέσα στα ιδρύματα. Ακόμη και τα ιδρύματα που λειτουργούν με τις καλύτερες συνθήκες δεν υποκαθιστούν ένα σπίτι, μια ανθρώπινη αγκαλιά.

Αυτά δεν προσφέρονται μόνο με την υιοθεσία, αλλά και μέσω του θεσμού της αναδοχής. Ο ρόλος του θεσμού της αναδοχής στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποϊδρυματοποίηση είναι καταλυτικός.

Η αναδοχή είναι μια πράξη αλτρουισμού και γενναιοδωρίας. Στοχεύει να προσφέρει στα βρέφη, στα μικρά παιδιά, ακόμη και στους εφήβους, στοργή, τρυφερότητα, ασφάλεια, οικογενειακή θαλπωρή, ερεθίσματα και αποκλειστική φροντίδα, ακριβώς όπως μόνο μια ζεστή αγκαλιά μπορεί να προσφέρει.

Back to top button